User Guide and Documentation

pages/product-detail.phpRelease Date: 2019/08/29

Özel ürün grupları için ürün oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde ve otomasyon ayarları sekmesi altında API seçimi yaptıktan sonra, hemen altına API ye ait "pages/product-detail.php" dosyasının içeriği gelmektedir.

Dosyada kullanabileceğiniz değişkenler aşağıdaki gibidir;

Adı Türü Açıklama
$module Class Object "ExampleSSL.php" dosyasındaki sınıfın içeriğini döndürmektedir.
$product Array Mevcut ürünün bilgilerini döndürür.
$product["module_data"] Array Dosya içerisinde gönderdiğiniz form verilerini tutan indistir. Sipariş verileceği sırada indis içerisindeki veriler modüle iletilir.

Dosya içerisinde yer alan form verileri $product[module_data] indisine kaydedilir.

Form elemanı tanımlayacağınız zaman, elemanın "name" özniteliğini "module_data[element_name]" şeklinde tanımlamalısınız.

Ürün kaydedileceği sırada, dosyaya eklediğiniz form verileri ürünün "module_data" sütununa JSON olarak kaydedilecektir.

Copyright © 2019. All rights reserved.
Top