User Guide and Documentation

create()Release Date: 2019/08/29

Zorunlu bir fonksiyondur.

Kurulum yapılacağı aşamada kullanılmaktadır.

Eğer ürün için otomatik kurulum aktif edildiyse ve fatura ödenmişse, siparişi aktif etmek için bu fonksiyon kullanılacaktı.

Eğer fonksiyonun dönüşü başarısız olursa, sipariş işlemde olacak ve varsa hata mesajını yöneticiye bildirilecektir.

Parametreler;

$params ---  Bir array değişkendir, sınıftaki $order değişkeninde bulunan “options” indisinin değerini verir.

Fonksiyon içeriği için örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Copyright © 2019. All rights reserved.
Top