User Guide and Documentation

checking_enroll()Release Date: 2019/08/29

  • SSL sertifikasının dosyalarını tanımlamak için kullanılır, zorunlu bir metod değildir.
  • Geri dönüş değeri boolean (true) döndüğü taktirde zamanlanmış olay gerçekleştirilmiş sayılacaktır.
  • Geri dönüş değeri boolean (false) veya string “continue” döndüğü taktirde zamanlanmış olay tekrar çalışacaktır.
  • Bu fonksiyonun görevi SSL sertifika dosyasını sunucuya indirmek ve siparişe tanımlamaktır.
  • Örnek dosya içerisinden fonksiyonun içeriğini görebilirsiniz.
Copyright © 2019. All rights reserved.
Top