User Guide and Documentation

list_ssl() ve import()Release Date: 2019/08/29

Eğer API servisiniz, mevcut SSL sertifikaları siparişlerinizi içe aktarma işlemini destekliyorsa, içeri aktarım işlemi yapabilirsiniz.

Eğer içeri aktarım desteklenmiyorsa “pages/settings-no-import.php” dosyasının sonundaki “-no-import” ibaresini silerek “settings.php” haline getirin, böylece "Admin Paneli > API Modül Ayarları" sayfasında içeri aktarım sekmesi görünmeyecektir.

İçeri aktarım için gereken fonksiyonlar, örnek olarak sunulan “ExampleSSL.php” içerisinde bulunmaktadır.

Örnek İçeri Aktarım Fonksiyonları

list_ssl()

Bu fonksiyon API üzerinden temin ettiğiniz ssl sertifikalarını çağırmak için kullanılır, ayarlamalar sayfasındaki sekmede dönen değer listelenecektir.

import()

Bu fonksiyon ayarlamalar sayfasından seçilen ssl sertifikalarını içeri aktarmak için kullanılır, “controllers/import.php” dosyasının içerisinde çağırılmaktadır.

Copyright © 2019. All rights reserved.
Top